News

Spartan Bioscience and Angiocare Partner to Bring the World’s First Rapid Precision Medicine DNA Test to Cardiac Stent Patients in Europe

Deze maand is het persbericht verschenen over onze partnership met Spartan Bioscience voor het product Spartan Cube®.

In Nederland krijgen 400.000 patiënten voor een korte of lange periode Clopidogrel. Bij ongeveer 30% van de patiënten blijkt het niet of nauwelijks te werken gebaseerd op polimorfismen op het gen CYP2C19.

Angiocare biedt een precision medicine DNA-test, die binnen 50 minuten kan aangeven of deze prodrug omgezet gaat worden in een werkzame plaatjesremmer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angiocare.

Posted on dec 23, 2019